Vind vedvarende energi

Ved udgangen af 2012 til 50 pct.
På de følgende sider kan du læse mere om, hvorfor og hvordan vi gennem velfungerende planlægning på land og hav med engagement fra alle parter kan opfylde målsætningen om 50 pct.
I 2020 vil det betyde, at det samlede antal vindmøller på land vil være reduceret fra de nuværende knap.000 til.Herudover vil en øget andel vindenergi betyde en større forsyningssikkerhed i det danske energiforbrug, idet vi bliver mindre afhængige af fluktuerende energipriser på fossile brændsler, samtidig med at der indfases en stadig større andel af vedvarende energi.De nye moderne møller skal løbende erstatte de eksisterende møller, der står i det danske landskab.Med investeringer i vindenergi på 45-50 mia.Her kan du få et overblik over tiltag i udbygningen af den vedvarende energi.Som konsekvens af effektiviseringen vil vindenergiproduktionen blive øget fra.For at sikre vores energiforsyning og reducere udledningen af CO2, satses der på vedvarende energikilder.De moderne og mere effektive møller, selvom antallet af møller vil falde med.Frem mod 2020, vil Danmark fortsat være et førende udstillingsvindue for ny vindmølleteknologi og for integration af vind i elsystemet.Færre, men mere effektive møller, der udvikles løbende mere effektive vindmøller, hvilket er en forudsætning for at nå målsætningen om 50 pct.Af det samlede danske bruttoenergiforbrug skal dækkes af vedvarende energi.
Danmark skal på sigt være uafhængige af fossile energikilder.
Den ambitiøse målsætning om 50 pct.
Denne øgede andel af vindenergi i elproduktionen betyder samtidig, at Danmarks udslip at CO2 i forbindelse med elproduktionen vil falde fra et nuværende gennemsnitligt CO2-udslip på 450 kg/MWh til 199 kg/MWh i 2020.3.400 møller, samtidig med at andelen af vindenergi i det danske elforbrug vil gå fra 30 boozt rabattkode fri frakt pct.Desuden bidrager vindenergi wiki vindenergi til, at Danmark vil opfylde 2020 VE-målene fra EU: at 30 pct.Konkret betyder det, at vindenergiproduktionen vil stige med.Vindenergi i 2020 vil medføre positive afledte effekter for Danmark.9,8 TWh i dag til 18 TWh i 2020.

Energiaftalen har positive effekter for Danmark.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap