Små gaver til gravide


12.5 luftfart Det må være en hovedoppgave å sikre befolkningen et best mulig tilbud innen flytransporten til rimeligst mulig pris.
Redusert soningskø betyr at politiet sparer tid og ressurser til å transportere varetektsfanger over kortere avstander, og det blir lettere å finne varetektsplasser og redusere soningskøen.
Vi skal sørge for høy sikkerhet i fengslene der det trengs, og samtidig bruke mye ressurser på å hjelpe domfelte til å slutte med kriminalitet.
Sverige har et bedre utbygd fjernvarmesystem enn Norge.
Demokratene VIL: Si Nei til fremtidig EU medlemskap.Norge har verdens høyeste forekomst av testikkelkreft, i likhet med Danmark.8.6 RÅdgivningstjenesten Vi vil styrke skolenes rådgivningstjeneste, slik at elever kan treffe gode beslutninger om utdanning og yrkesvalg.Allmennkringkastere bør stilles ansvarlig for dekning i henhold til sine konsesjoner.Vi vil sikre gode rammevilkår til idretten over hele landet.
Demokratene mener at fornuftig bruk av velferdsteknologi til boligløsninger kan gi flere mulighet til å bo i egen bolig enda lenger.
Dette er også områder som kan være sårbare for terrorangrep slik at et godt utbygget etterretningssystem sammen med våre rabattkod nelly juli 2018 allierte, må være topp moderne og funksjonell under alle uforutsette omstendigheter.
Det må innføres en maksprisordning for barnehageplasser, som særlig tar hensyn til foreldre med flere småbarn.Forutsetningene for én sosial konservativ økonomisk system bygger på fri flyt av varer og tjenester, fri tilgang til markedene, frie og like vilkår slik at norsk næringsliv ikke skal få ulempe ved avgifter som virker konkurransehemmende og setter arbeidsplasser i fare.Demokratene VIL: Innføre nettolønnsordningen i skipsfartsnæringen Ha et mål for norsk skipsfartspolitikk å være konkurransedyktig innenfor EU-regelverkets grenser, både i forhold til rederivirksomhet, skipsbygging og sjøfolk.Demokratene ønsker at fastleger skal få refusjon etter antall behandlede pasienter.Demokratene mener at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold.Lærere må få nødvendig kompetanse til dette gjennom et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og skolen.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap