Sende gaver til utlandet
sende gaver til utlandet

Første kolonne «Type Oppgi avgiftskoden i henhold til nedenstående: Kode: Avgiftstype FA: Forskningsavgift MV: Merverdiavgift RT: Råvareavhengig toll TL: Toll De vind et bryllup 2018 enkelte særavgiftstypene/gruppene finner du i kommentarene i de respektive.
68 Gjeninnførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder.
Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll.
N2: Analyserapport for ris skal foreligge MR: Tillatelse til innførsel av varer som inneholder KFK (klorfluorkarboner).
Gjeninnførsel 60 Gjeninnførsel av varer i uforandret stand, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder 61 Gjeninnførsel av varer i uforandret stand etter midlertidig utførsel under prosedyrekode.Hvorfor må jeg betale en fortollingspris til Posten når jeg gjør fortollingen selv?Når du betaler avgifter og pris på forenklet fortolling ved utlevering, er varen fortollet.A.: Prosedyrekode 50 er ment å omfatte alle varer som innføres for reparasjon og deretter gjenutføres, nordisk film gavekort fakta herunder: Varer som innføres for reparasjon midlertidig tollfritt mot depositum/sikkerhetsstillelse Varer for reparasjon som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter Koden omfatter.Varer, med unntak av varer til reparasjon/bearbeiding, som kunne vært innført midlertidig tollfritt men hvor importør ønsker/velger å betale alle avgifter Koden omfatter ikke: Midlertidig innførsel av varer som hører under andre prosedyrekoder for midlertidig innførsel, herunder: Varer for reparasjon eller bearbeiding som hører inn.Om du mener at utregningen av importavgifter er feil, er det meget viktig at du tar kontakt med kundeservice før du henter sendingen din.
For sendinger små billige gaver til hende hvor flere vareposter (varebeskrivelse og varenummer i hht gjeldende tolltariff) har en verdi under.000 i fakturaen, kan det benyttes en forenklet klassifisering for de aktuelle varepostene.
Må jeg betale avgiftene da?Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må fortolles ved import.Meldingen du mottar, gir informasjon om hvorfor sendingen er stoppet og hva du må gjøre for at sendingen skal kunne tollbehandles hos oss.Når vi mottar informasjon fra deg, tollbehandler vi sendingen og sender den så snart som mulig.P2: Plantesunnhetssertifikat V3: Tillatelse til å innføre våpen, eller tillatelse fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap V5: Varslet tilsynsmyndighet VT: Tillatelse fra tilsynsmyndighet, vedlegg B- skjema S6: Tillatelse til innførsel av såvarer til privatpersoner UFR: Innførselstillatelse gitt av Mattilsynet ved innførsel av frø og såvarer.

Norske eller fortollede varer som er ekspedert midlertidig til Svalbard eller Jan Mayen med den hensikt å bli bearbeidet og deretter gjeninnført til Norge, herunder: Varer som kommer i retur etter bearbeiding det skal betales for hvor utgående tolldeklarasjon framlegges Varer som kommer.
For å sjekke hva fortollingsgrunnlaget for din sending blir, må du altså følge med på omregningskursene til Tollvesenet som til enhver tid finnes.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap