Nova konkurrence bilka


Dejte ho do studeného vvaru, pivete k varu a opt scete.
Loni jsme vyrobili 46 tisíc litr vína, letos to bude o nco mén.
Podmínky jsou opravdu vjimené dobré.
Ná obvykl spon je 200 na 90 centimetr, co je asi 5500 ke na hektar, pokud by byly plochy scelené.
Lze íci, e vína mohou bt v poátení fázi, u svatoartinskch vín filtrovanch brzy jet vraznji, ochuzená o nkteré aromatické látky.Já ti jet jednou gratuluji za celou nai redakci.Ty ses na naich stránkách objevil u ped Mistrovstvím. Jak sis uil závody v Rosicích?Mezi modrmi odrdami novolechtnc jsou zastoupeny ze slovenskch Dunaj, Váh, Nitria, Rudava, Torysa a potom dalí, které zatím nemají jména a ísla.A vyplatilo se Jak?Pineslo ti zlato z republiky njaké nové gavekort overnatning monosti?
Zdraví máme jen jedno.
Ná tip: Pokud vvar pecedíte, a pesto není úpln ist, vyzkouejte trik s bílky.Jak ses cítil v soutní den?Vinice táhnoucí se nad Strekovem okouzlí svou malebností, znalce ale pedevím píznivmi klimatickmi podmínkami, které pináejí vysoké hodnoty cukernatosti hrozn.Obracíme se na ni ve chvíli, kdy chceme víno plnit a chceme mít jistotu, aby se lahev nerozkvasila.Máte rádi tradiní kuchyni?A vraz Chateau nemusí oznaovat jen zámek, ale také sklep.Samotné naplavení kemeliny je relativn rychlé a není pracné.Jak u jsem íkal ped chvílí, snaím se poslouchat své tlo a vím, e jsem udlal správné rozhodnutí.Ve vaich vinohradech lovk nenarazí na moravskou a slovenskou klasiku Ryzlink vlask, Veltlínské zelené, Svatovavineské, Frankovku i Modr portugal.Kdo dnes bude íkat, e kvalitní auto je horí ne kosk povoz, protoe více zneiuje ovzduí?Ve vinaství má na starosti práci agronoma i technologa vroby.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap