Gode ideer til 30 års gave
gode ideer til 30 års gave

Mange av bedriftene opplevde å ha dyre råvarer på lager, og oppnådde svært lave priser i markedene.
Kommunen har i samarbejde med 5 andre kommuner og Naturstyrelsen sendt en fælles ansøgning til Europakommissionen om støtte til at udføre en særlig indsats for de våde naturtyper på landsplan.
Driftsmarginen vind billetter til vm håndbold på Helgeland er 8,1 sammenlignet med 6,4 for fastlands Norge.Kvartal 2013 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon.Suksessen ved etableringen av ulike verdiskapingskonsortium og verdiskapingsfondet hadde også ført til at de ulike delene av Helgeland i 2020 hadde innsett viktigheten av å stå samlet som en region.Etter at finanskrisen slo inn er sysselsetting i denne sektoren kun falt med 50 personer, eller 10 av de nye jobbene som er kommet til siden 2004.Utfordring, men også en mulighet.Den sterkeste motoren på Helgeland er indre Helgeland med industrikommunen Rana som største økonomi.Utbyggingen representerer et stort mulighetsrom for industrien på Helgeland, idenyt konkurrencer dk både gjennom den potensielle inntjening som ligger i selve kontraktene, men også mulighetene som en katalysator for tilgangen til et globalt marked skaper.Spørsmålet er derfor: Hvordan kan man på Helgeland jobbe med trendene for skape et ønsket 2020?For det første øker behovet for høyt kompetent arbeidskraft som følge av akselererende bruk av teknologi og krav om mer effektiv produksjon.Utviklingen i driftsmargin etter sektor.Bedriftene på Helgeland rapporterer om et svært kraftig fall i markedsprisene.
Andre utviklingstrekk som vil kunne få dramatiske konsekvenser for Helgeland, er knyttet til prisen på elektrisk kraft og nedgangen i den globale økonomien i kjølvannet av finanskrisen.
Etterspørselen fra offentlige byggherrer er takket være de offentlige tiltakspakkene god og økende.Helgeland har dermed om lag 1500 flere sysselsatte i offentlig tjenesteproduksjon enn landsgjennomsnittet.Sysselsetting i tjenesteyting mot bedrifter og private på Helgeland En av de største forskjellene mellom Helgeland og Norge ligger i andelen av sysselsatte regionen har i tjenesteproduksjon rettet mot private.I takt med at mer laks slaktes på Helgeland, og at det blir mer videreforedling av laksen lokalt, ventes økt sysselsetting i sektoren frem mot 2020.Helgeland er imidlertid store på industri.Sysselsettingen i bygg og anleggssektoren opplever en hverdag med lavere etterspørsel etter boliger, fritidsboliger og forretningsbygg.Man innså at aktiviteten i Norskehavet var en unik mulighet for å bygge og videreutvikle en leverandørindustri som også ville være konkurransedyktig i det globale marked.Tilstrekkelig tilgang til jordbruksarealer, og den mest egnede kysten for havbruk i Norge, skaper stor aktivitet.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap