Gavekort uden beskatning


Danmarks mest udførlige krydsordsleksikon.
Februar 2014 Nye regler gældende fra og med 2014.
Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at der havde været en sådan direkte sammenhæng mellem skatteyderens deltagelse i motorløb og hans indkomsterhvervelse, at udgifterne ved hans deltagelse i motorløb kunne betragtes som en fradragsberettiget reklameudgift efter LL 8, stk.
Se mere i afsnit.C.4 Fradrag for udgifter til repræsentation "Fradrag for udgifter til repræsentation".August spotify gavekort danmark 2014 Skatterådet godkender fradrag.Februar 2015 Dokumentationskrav.April 2002 Større skattefrihed ved udlejning af værelser.Retten lagde vægt på, at begge arrangementer var afgrænset til en bestemt kreds af personer og på den måde adskilte sig fra det, som efter forarbejderne til ligningsloven er typisk for reklame.Maj 2006 Landsskatteretskendelse om fikseret vederlag i forbindelse med selvskyldnerkaution.Udgiften til båden havde været i hvert fald delvis driftsmæssigt begrundet.April 2003 Kortere frist for skattemyndighederne til at ændre selvangivelsen for lønmodtagere.Maj 2012 Regeringen har fremlagt "Danmark i arbejde - skattereform".Majas kager er nyeste bog fra kageeksperten Maja Vase.1, - reklame, gaver og opmærksomheder.
Juni 2013 Ny dom fra Østre Landsret.
Eksempel 1 Udgifter til en reception, som et firma afholder i forbindelse med sin fødselsdag, hvor der bydes på en forfriskning og uddeles balloner og flag, kan trækkes fra.
Hvis deltagerne havde interesse i at købe produkterne, lod langt de fleste sig registrere som forhandlere, så de kunne købe direkte hos selskabet til fordelagtige rabat med djurs sommerland sæsonkort priser, altså som hovedregel ikke hos forhandleren.
Januar 2012 Privatpersoners momspligt ved salg af byggegrunde.Oktober 2013 Behov for fremskyndet tilbagebetaling fra den.Juni 2002 Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger er blevet skattefrie for medarbejdere, hvis behandlingen er lægefagligt begrundet.Som forældre ønsker vi alle det bedste for vores børn.Oktober 2013 Selskabsstiftelse med.November 2013 Årets julegave til medarbejderne.August 2011 Hvilke udgifter berettiger til fradraget?Februar 2003 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget.

Maj 2014 Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap