Gavekort regler udløb
gavekort regler udløb

Nogle af dem er beskrevet her: Hvor længe gælder et gavekort?
Det betyder, at et gavekort forældes efter 3 år, hvorefter udstederen (kæden) har ret til at afvise det.
Hvis en sælger nægter at indløse et gavekort eller tilgodebevis, der er udløbet, inden morsomme gaver til bryllup den almindelige tre årige forældelse, har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.
Det kan også overvejes, om der i forbindelse med udstedelsen bør tages foranstaltninger, der besværliggør (mis)brug.
Dette gælder i følge bestemmelserne i forældelsesloven som trådte i kraf.Hvis gavekortet udloddes, eksempelvis i en konkurrence, vil dette typisk også ske i forbindelse med brug af kædens logo (varemærke).I almindelighed kan man heller ikke forbyde andre at benytte kædens varemærke, hvis der faktisk udloddes et produkt, som stammer fra kæden (gavekortet).I mange forretninger er det almindeligt at udstede gavekort og tilgodebeviser.Du har som udgangspunkt krav på at kunne benytte et gavekort og tilgodebevis i 3 år fra udstedelsesdatoen.Hvis der aftales en kortere frist, må den ikke være urimelig kort.Mest nærliggende er det at begrænse udbuddet af gavekortene, så enkeltpersoner ikke kan købe en større mængde, eksempelvis i en webshop.Hvis man har udstedet et gavekort, kan det som udgangspunkt ikke forbydes, at det bliver videresolgt eller udloddet i en konkurrence.Derudover kan det overvejes, at indføre en klausul, der angiver, at gavekort alene er til personlig brug og ikke må benyttes i andre erhvervsdrivendes markedsføring uden forudgående tilladelse af kæden.Forældelsesfristen på gavekort og tilgodebeviser er tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist.
Der kan dog opstå situationer, hvor der sker brug af udstedte gavekort på en måde, som i værste fald kan skades kædens renommé.
Eksempelvis har andre virksomheder anskaffet et større antal gavekort fra en kæde og udloddet dem som præmier i (tvivlsomme) konkurrencer, eventuelt gennem spam-mails.
Ovenstående betragtninger tager sigte på at standse (mis)brug af gavekort, som tredjemand faktisk har tænkt sig at uddele til slutkunderne.Hvis du modtager sådan et, skal du være opmærksom på om det er dateret korrekt, vind en rejse til hollywood men du skal også tjekke om der er fastsat en udløbsdato.Gavekort og tilgodebeviser forældes som hovedregel først efter 3 år, medmindre der er aftalt en kortere frist.Der kan som udgangspunkt godt aftales en kortere gyldighedsperiode for gavekortet, så det eksempelvis skal indløses inden 2 år, men 1) gyldighedsperioden må ud fra en konkret vurdering ikke være urimelig kort, og 2) hvis gavekortet er personligt (kun en bestemt forbruger, som kan bruge.Det er mere reglen end undtagelsen, at kæder udsteder gavekort.Det anbefales at du bruger dit gavekort eller tilgodebevis så snart du kan, for ikke at risikere, at forretningen går konkurs inden beviset udløber.Reglen kan ikke fraviges til skade for kæden, hvorefter gavekortet kan afvises efter 3 år, uanset om der måtte stå på det, at det har en gyldighed på eksempelvis.Desuden er viser undersøgelser at mange glemmer at de har et gavekort, og derfor glemmer at indløse, får det er for sent.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap