Gavekort forældelse


gavekort forældelse

Lovens krav er alene, at fristen for udnyttelsen af gavekortet ikke er unødigt kort.
Den opfordring har Imerco nu fulgt.
Det giver forbrugerne en tryghed, at man kan regne med, at et gavekort kan bruges i så lang tid, som det faktisk fremgår af kortet, siger forbrugerombudsmand Henrik.Det kan dog kræves, at brugen af varemærket 1) sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, 2) ikke udgør en utilbørlig udnyttelse af varemærket og 3) ikke medfører skade på varemærkets renommé.Isenkræmmerkæden havde med henvisning til forældelsesreglerne afvist klagerens gavekort, da der var gået mere end tre år siden vind's hotel caratinga udstedelsen.Hvis man har udstedet et gavekort, kan det som udgangspunkt ikke forbydes, at det bliver videresolgt eller udloddet i en konkurrence.Mest nærliggende er det at begrænse udbuddet af gavekortene, så enkeltpersoner ikke kan købe en større mængde, eksempelvis i en webshop.En åben pakke er ikke altid lykken.En sådan klausul vil i givet fald skulle accepteres i forbindelse med købet af gavekort.Følger henstilling, forbrugerombudsmanden opfordrede Imerco til at acceptere forbrugernes gavekort i hele gyldighedsperioden, uanset om kortene er forældede efter forældelsesreglerne.Man kan imidlertid kræve, den senere markedsføring ikke sker på en måde, så omverdenen får grund til at tro, at der er en sammenhæng mellem udstederen (kæden) og den senere udlodder af gavekortet.Gavekort er et bevis på en gæld mellem to, og som udgangspunkt er gavekort omfattet af lov om forældelse.Måske har man allerede 4 af de der skarpe, japanske knive eller også var den trøjen med batiktryk ikke lige det store hit.
Det kan også overvejes, om der i forbindelse med udstedelsen bør tages foranstaltninger, der besværliggør (mis)brug.
Husk at bruge gavekortet inden det udløber.
Men forbrugerombudsmanden opfordrer nu butikkerne til også at tage imod gavekort, hvor den påtrykte gyldighed er længere end tre.Et tilgodebevis gælder 3 år med mindre andet er aftalt mellem udstederen og dig som forbruger.På kortet stod der dog påtrykt, at gyldighedsperioden var fem.Man kan derfor sige, at beviset er en slags gavekort, og så gælder samme regler.Lukker butikken eller går den konkurs, er det meget svært at få pengene igen.Gyldigheden hvis I aftaler andet må ikke være urimelig kort.De almindelige regler om forældelse finder også anvendelse på gavekort.Gavekort duer i 3 år 3 år er et gavekort gyldigt.Generelt vil jeg opfordre erhvervsdrivende til at tage imod gavekort påtrykt fx fem års gyldighed, selv om reglerne om forældelse giver dem hjemmel til at afvise dem efter tre.Derudover kan det overvejes, at indføre en klausul, der angiver, at gavekort alene er til personlig brug og ikke må benyttes i andre erhvervsdrivendes markedsføring uden forudgående tilladelse af kæden.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap