Fradrag gaver til kunder


fradrag gaver til kunder

Sagsøgerens bevisbyrde med hensyn til værdien er ikke løftet ved den afgivne vidneforklaring.
Med hensyn til selskabets subsidiære påstand har skatteforvaltningen anført, at udgifterne til chokoladeæskerne i 1998 ikke kan anses for at skulle nedskrives til en realisationsværdi på., idet selskabet selv har værdiansat chokoladen til 329.878.
To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at der ikke kan godkendes fradrag for de afholdte udgifter til bortgivelse af chokoladeæsker som reklame med fuld fradragsret i medfør af ligningslovens 6, stk.
I sagsomkostninger til sagsøgte.
Skatteankenævnet har begrundet godkendelsen med, at der har været tale om en ubestemt kreds af personer.Repræsentanten har over for skatteforvaltningen forklaret, at der i 1998 blev anvendt en stor chokoladeæske, der var beregnet til Rusland, og som ikke var til at sælge.Selskabet er som moderselskab sambeskattet med datterselskaber.Fradrag 25 heraf -79.254.Æskerne blev benyttet som gaver med den værdi, de havde for sagsøgeren.25 til øvrige samarbejdspartnere.

gavekort til ham src="/imgs/2018-01/33623523581_fradrag-gaver-til-kunder.png" />

4, statsskatteloven 6, litra a, ligningsvejledning 2001.
Til besøgende ved rundvisning.
Alternativet til at forære chokoladeæskerne væk var at skrotte dem og foretage afskrivning for ukurans.Den mere subsidiære og den mest subsidiære påstand.Det er uden betydning, at nogle bestemte virksomheder modtog flere æsker til fordeling.Æskerne havde efter JMs forklaring reelt en salgsværdi på., da de blev uddelt, og det er derfor uden betydning, at æskerne ikke blev sendt til destruktion.De to retsmedlemmer finder desuden, at man ikke kan imødekomme selskabets subsidiære påstand, idet det ikke foreligger dokumenteret, at de omhandlede chokoladeæsker for 1998 har haft en værdi på 0, ligesom selskabet selv har værdiansat chokoladeæskerne som kurante varer.Sagsøgeren har haft noget ud af æskerne, der ikke blev destrueret.Fradrag 25 heraf -34.860.20 til leverandører.Først herefter overgår æskerne til at være et reklameprodukt/vareprøver.Retten bemærker videre, at fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens 8, stk.
Udgiften blev anset som repræsentationsudgift med begrænset fradragsret i henhold til ligningslovens 8, stk.
Det kan således ikke ændre denne afgørelse, at de pågældende forretningsforbindelser har haft mulighed for videregive chokoladeæskerne til tredjemand.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap