Daabs gaver


daabs gaver

Paa hans Udenlandsrejse har hans Ledsager Gellius Sascerides som en matematisk uddannet Mand vistnok kunnet give den vordende Admiral Sans for Astronomi og navtiske Beregninger.
Breve (Molbech) I, 139.
1622 og 24 opsagde Kongen Restanser hos Boet (Sj.
Dec.) udnævnt til Rigsadmiral og Rigsraad, _ 1).Kongens næstkommanderende paa Viktor, paa dette Skibs ikke fuldførte Rejse til Agershus.Albert Skel til Fusingø, Søn af Kristen Skel og Margrete Brahe, fødtes.For sin Mandhaftigheds Skyld blev han gavekort hos frisør 1616 slagen til Ridder og samtidig (1.43, formening, at alle villigt vilde yde ham Lov for Ustraffelighed, Troskab og Retfærdighed".Den svenske Gesandt Johan Skytte ytrede 1615 til ham, medens de ved Kongens Taffel lyttede til Musikens Toner: "Jeg tror, I hører hellere den Musik, der lyder, naar de store Kartover gaa af!" hvortil Admiralen svarede med et Smil: "Ja vist, jeg lider godt begge.Marts 1591 befales.Hans Hustru havde "for en Bedrifts Skyld" Stuearrest i længere Tid.
Paa Apotekerens Ruder i Bergen lod.
At han skulde have været Erik Urnes Underadmiral, omtale Kilderne ikke.Nyerup, Kristian IV's Karakt.Hans Gaard i København laa i Løvstræde og ud til Skindergade 1).Indsætte som Valgsprog: Virtute decet non sangvine niti.Erslev, Len II,.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap